НАВЧАННЯ

Підготовче відділення

Підготовче відділення ЦНТУ функціонує з 1993 року. Його мета – підготовка майбутніх фахівців до подальшого здобуття освіти на основних факультетах нашого університету або в інших вищих навчальних закладах України.

На підготовчому відділенні іноземні громадяни вивчають українську (російську) мову, а також загальноосвітні предмети відповідно до обраного профілю: інженерно – технічного чи медико – біологічного.

Заняття на підготовчому відділенні можуть розпочинатися в будь-якому місяці навчального року по мірі формування груп. Тривалість навчання – 9 місяців. Більшу частину навчального часу складає мовна підготовка. Особлива увага при цьому приділяється вивченню наукового стилю мовлення як основи якісної професійної підготовки іноземних громадян.

Складовими навчального процесу на підготовчому відділенні є аудиторні лекційні і практичні заняття, самостійна робота студентів і консультації.

Після закінчення підготовчого відділення іноземець одержує відповідний сертифікат.

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми.

Підготовка іноземних громадян у ЦНТУ за освітнім рівнем «бакалавр» (термін навчання – 4 роки) здійснюється за наступними спеціальностями:

Галузь знань Спеціальності Освітня програма Бакалавр
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справаОПП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
05 Соціальні та поведінкові науки 051 ЕкономікаОПП Економіка
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткуванняОПП Облік і оподаткування
07 Управління та адміністрування072 Фінанси, банківська справа та страхуванняОПП Фінанси, банківська справа та страхування
07 Управління та адміністрування 073 МенеджментОПП Менеджмент
07 Управління та адміністрування 075 МаркетингОПП Маркетинг
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
10 Природничі науки 101 ЕкологіяОПП Екологія
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженеріяОПП Комп’ютерна інженерія
12 Інформаційні технології 125 КібербезпекаОПП Кібербезпека
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механікаОПП Комп’ютерний інжиніринг технологій, робототехніка і 3D друк
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механікаОПП Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїОПП Інтелектуальні комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації
19 Архітектура та будівництво192 Будівництво та цивільна інженерія ОПП Будівництво та цивільна інженерія
20 Аграрні науки та продовольство 201 АгрономіяОПП Агрономія
20 Аграрні науки та продовольство208 АгроінженеріяОПП Агроінженерія
27 Транспорт 274 Автомобільний транспортОПП Автомобільний транспорт
27 Транспорт275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)ОПП Транспортні технології(на автомобільному транспорті)
28 Публічне управління та адміністрування281 Публічне управління та адміністрування ОПП Публічне управління та адміністрування
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини ОПП Міжнародні економічні відносини

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

Прийом іноземних громадян на освітній ступінь «магістр» здійснюється на конкурсній основі та у формі вступних випробувань.

Навчання в магістратурі ЦНТУ здійснюється за наступними спеціальностями:

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Магістр
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справаОПП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
05 Соціальні та поведінкові науки 051 ЕкономікаОПП Економіка підприємства
05 Соціальні та поведінкові науки 051 ЕкономікаОПП Управління персоналом та економіка праці
05 Соціальні та поведінкові науки 051 ЕкономікаОПП Економічна кібернетика
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткуванняОПП Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткуванняОПП Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткуванняОПП Адміністрування податківта митних платежів
07 Управління та адміністрування072 Фінанси, банківська справа та страхуванняОПП Фінанси, банківська справа та страхування
07 Управління та адміністрування 073 МенеджментОПП Управління фінансово-економічною безпекою
07 Управління та адміністрування 073 МенеджментОПП Менеджмент бізнес-організацій
07 Управління та адміністрування 075 МаркетингОПП Маркетинг
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьОПП Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьОПП Економіка та організація бізнесу
10 Природничі науки 101 ЕкологіяОПП Екологія
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні наукиОППКомп’ютерні науки
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженеріяОПП Комп’ютерна інженерія
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механікаОПП Прикладна механіка
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механікаОПП Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОПП Електротехнічні системи електроспоживання
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОПП Енергетичний менеджмент
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
19 Архітектура та будівництво192 Будівництво та цивільна інженерія ОПП Будівництво та цивільна інженерія
20 Аграрні науки та продовольство 201 АгрономіяОПП Агрономія
20 Аграрні науки та продовольство208 АгроінженеріяОПП Агроінженерія
20 Аграрні науки та продовольство208 АгроінженеріяОПП Технічний сервіс сільськогосподарської техніки
27 Транспорт 274 Автомобільний транспортОПП Автомобільний транспорт
28 Публічне управління та адміністрування281 Публічне управління та адміністрування ОПП Публічне управління та адміністрування
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини ОПП Міжнародні економічні відносини

Навчання в аспірантурі ЦНТУ здійснюється за наступними спеціальностями:

Галузь знань Спеціальність Освітня програма Доктор філософії
05 Соціальні та поведінкові науки 051 ЕкономікаОНП Економіка
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування ОНП Галузеве машинобудування

В Центральноукраїнському національному технічному університеті функціонують спеціалізовані вчені ради:

- спеціалізована вчена рада Д 23.073.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»;
- спеціалізована вчена рада К 23.073.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»; 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»;
- спеціалізована вчена рада К 23.073.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

© 2023 KNTU